Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Selamat Datang di Blog Kami, www.ipnu-ippnu-babalankidul.blogspot.com, selamat berkunjung ...

Susunan Pengurus


RESHUFFLE

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)
DESA BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG
  MASA KHIDMAH 2013-2015

      I.    Pelindung                       : Pengurus Ranting NU Desa Babalankidul
    II.    Pembina                         : M. Faizin
 A. Mustaqim
 M. Yusuf
 Moh. Yusuf Maksum

   III.    Pengurus Harian
Ketua                             :  Amin Fatkhurrohman
Wakil Ketua                     : Lukmanul Khamid               
Sekretaris                       : Agung Fatahillah
Wakil Sekretaris               : Lilih Arya Leqawa
Bendahara                      : Ari Susanto   
Wakil Bendahara               : Temu Heri Siswanto                   

   IV.    Departemen – departemen
A.  Departemen Pendidikan dan Pengkaderan
Koordinator               : Misbahul Munir                     
Anggota                      : Nadhir Baihas
                     M. Taufiq
                     M. Irfan          
                                    Nur Arifin
                                    Syaefudin                              
                                    
B.    Departemen Olahraga dan Seni
Koordinator               : M. Aminun        
Anggota                      : M. Zizki Zainul Adip 
                                    Sani Afifudin
                                    Mochammad Syukron Ma’mun
                                    Ahmad Soleh
                                    Suprapto             
                                                                                
C.    Departemen Dakwah dan Pengabdian Masyarakat
Koordinator               : Muhammad Mutho Rizqi Rowi                                  
Anggota                      : Agus Irawan
                                    Alfan Rihadatul Aisy
                                    Aditya Diki               
                                    Aji Purnomo                             
                                                        
D.    Departemen Sumber Daya Ekonomi
Koordinator   : Mochammad Rizqi    
Anggota          : M. Romadhon                                                   
                        Ahmad Fahrurozi        
                        Ahmad Dimyati                                                 
                        Ahmad Zaenudin
                     
    V.    Lembaga-lembaga
A. Lembaga Corps Brigade Pembangunan (CBP)
     Komandan            : Syaiful Ulum
     Wakil komandan     : Wandiyo
     Anggota                 : Joko Widodo
                                    Aji Setiawan
                                  : Deny Adhitya Widodo


==================================================================


SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU)
DESA BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG
  MASA KHIDMAH 2013-2015


·         Pelindung                          : Pengurus Ranting Muslimat NU Babalankidul

·         Dewan Pembina                 : Umi Mukaromah

 Dewi Soleha

 Alif Syujaroh

 Nani Listyorini
 Ana Hastuti

·         Pengurus Harian

Ketua                             : Alfa Ilmiyatun Nafiah

Wakil Ketua                    : Ulfa Hidayati

Sekretaris                      : Salma Wildatussa'adah

Wakil Sekretaris I            : Fina Mu'afatul Maula

Wakil Sekretaris II           : Nur Kholisa

Bendahara                    : Lu'lu 'Atul Mukaromah

Wakil Bendahara             : Siti Udiati

·         Departemen-departemen
·         Departemen Pendidikan dan Pengkaderan
Koordinator             :  Ishfina Nabilah
Anggota                  : Septi Ayu Wilastari
                                Laili Rohmah

·         Departemen Olahraga dan Seni
Koordinator             :  Fika Sari
Anggota                   : Ervina Yulia Ariani
                                 Khaerunnisa
                                 Windy Cahyaningrum

·         Departemen Dakwah dan Pengabdian Masyarakat
Koordinator             : Titik Handayani
Anggota                  : Ulfia Oktami
                                Rofiqoh
                                Naelatul Izzah
                         
·         Lembaga Korp Pelajar Putri ( KPP )
Komandan          : Titak Sakinah
Wakil Komandan  : Nur Khasanah
Anggota               : Elip Tusmiyati
                             Mardiyah Chella
                             Siti Umi Kulsum

·         Divisi Lingkungan Hidup
Koordinator         : Siti Fatimah Azzahra 
Anggota              : Eva Larastiyani
                            Tri Mulyani
                            Yuni Indah Sari
                            Eva Faradilah
                            Emi Puryanti 

·         Divisi Pengkaderan
Koordinator         : Wiwik Sumarni
Anggota              : Diah Maghfiroh
                            Anggi Dwi Iryani
                            Nur Halifah
              
·         Divisi P3K
Koordinator         : Raras Utami
Anggota              : Erlin Risqiani
                            Wahyu Asih
                            Febriana Fitriati
                                   Siti Solekha


*****************************************************************************************************


SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN RANTING
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
DESA BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG
MASA KHIDMAT 2015-2017


I.       Pelindung                    : Pengurus Ranting NU Babalankidul
II.    Pembina                       : 1. Mohammad Yusuf, S.Ap
  2. Mohammad Yusuf Maksum, S.Kom
  3. Amin Fatkhurrohman
III. Pengurus Harian
a.       Ketua                     : Mochammad Rizqi
Wakil Ketua          : M. Mutho Rizqi Rowi
b.      Sekretaris               : Agus Irawan
Wakil Sekretaris    : Misbahul Munir
c.       Bendahara             : Ahmad Fahrurozi
Wakil Bendahara   : M. Syukron Ma’mun
IV. Departemen-Departemen
a.       Pendidikan dan Kaderisasi
Koordinator           : Syaiful Ulum
Anggota                : 1. Agung Fatahillah
                                2. M. Renaldi Firmansyah
                                3. Nadhir Baehas
                                4. Aditya Dicky
b.      Dakwah dan Pengabdian Masyarakat
Koordinator           : Lukmanul Khamid
Anggota                : 1. M. Mahfudz Syaefudin
                                2. M. Zisky Zaenul Adib
                                3. Aji Purnomo
                                4. Muhaimin
c.       Sumber Daya Ekonomi
Koordinator           : Ari Susanto
Anggota                : 1. Nur Arifin
                                2. M. Zuhdi Salim
                                3. Abdul Wakhid
d.      Olah Raga dan Seni
Koordinator           : M. Romadhon
Anggota                : 1. Joko Widodo
                                2. M. Ardibillah
                                3. M. Taufiq
                                4. Arif Wijaya
                                5. Syaefudin
V.    Corp Brigade Pembangunan (CBP)
Komandan                   : Wandiyo
Wakil Komandan        : M. Irfan
Anggota                      : 1. Arif faturrozi        
                                     2. Ahmad Zaenudin
                                     3. Aji Setiawan
                                     4. Deny Aditya Widodo
                                     5. Temu Heri Siswanto

===================================================================

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN RANTING
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
DESA BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG
MASA KHIDMAT 2015-2017

I.       Pelindung                    : Pegurus Ranting Muslimat NU Babalankidul
II.    Pembina                       :  1. Dewi Soleha, S.Pd.I
  2. Umi Mukaromah, S.Sy
  3. Nanik Listyorini
  4. Ana Hastuti, S.Pd
  5. Alfa Ilmiyatun Nafiah

III. Pengurus Harian
a.       Ketua                     : Lu’luatul Mukaromah
Wakil Ketua          : Salma Wildatussa’adah
b.      Sekretaris               : Ema Mahfudloh
Wakil Sekretaris    : Ishvina Nabilah
c.       Bendahara             : Siti Solekhah
Wakil Bendahara   : Ulfa Hidayati

IV. Departemen-Departemen
a.       Pendidikan dan Kaderisasi
Koordinator           : Ervina Yulia Ariani
Anggota                : 1. Yuni Indah Sari
                                2. Siti Fatimah Az-Zahra
                                3. Rinawati
                                4. Nur Isrofah
b.      Olahraga dan seni
Koordinator           : Nur Khasanah
Anggota                : 1. Erlin Risqiani
                                2. Rofiqoh
                                3. Laeli Rohmah
                                4.
c.       Dakwah dan pengabdiyan masyarakat
Koordinator           : Siti Udiati
Anggota                : 1. Marokhatun Sholekha
                                2. Hanifah
                                3. Usnul khotimah
                 
V.    Corp Kepanduan Putri (KKP)
Komandan                   : Fina Mu'afatul Maula
Wakil Komandan        : Kurniasih
Anggota                      : 1. Eva Larastiani        
                                     2. Raras Nila Utari
                                     3. Windi Cahya Ningrum
                                     4. Vitasari
VI. Lingkungan Hidup
Koordinator                 : Mardhiyah cella
Anggota                      :                        
1.               Naela Istianah
2.               Rumjanah
3.               Elip Tusmiyati
4.              Aini  Zulfa

VII.       Pengkaderan
Koordinator            : Titik Handayani
Anggota                  :
1.                  Khoirunnisa
2.                  Emi Puryanti
3.                  Eva Faradila
4.                  Amel
5.                  Septi Ayu Wilastari

VIII.    P3K
Koordinator            : Wiwik Sumarni
1.                  Ikromawati
2.                  Miskiyawati
3.                  Supinah
4.                  Siti Umi Kulsum